Prøv porteføljeberegner

×

Ydelser

Investeringsrådgivning

Alternativ Investering

Aktier og obligationer

Porteføljeberegner

Om Selected Advice

Events

Nyheder og viden

Team

Kontakt

Selected Group

Selected Alternatives

The Many company logo

Skræddersyet sammensætning af din portefølje

Adgang til forvaltere, der normalt er forbeholdt institutionelle investorer

Markedets mest fordelagtige pris

Få tilsendt brochure
Få tilsendt en brochure med et overblik over dine muligheder for formuerådgivning og investeringsmuligheder gennem Selected Advice.
Phone

Aktier og obligationer

Vores tilgang til forvaltning er båret af mange års erfaring med forvalterudvælgelse og porteføljekonstruktion. Vi ønsker at skabe værdi for vore kunder, og sikre man ikke oplever større handelsomkostninger end institutionelle investorer. Derfor søger vi altid at minimere handelsomfanget i vores fonde og på vores kunders tilknyttede depoter.

Vi tilbyder to børsnoterede investeringsforeningsafdelinger – en for aktier og en for obligationer. Dette sker gennem investeringsforeningen, Selected Investments. Fælles for dem begge er, at de består af vores modelportefølje, som er sammensat af de bedste passive og aktive forvaltere vi kan finde på vores investorers vegne.

Vi skaber værdi for vores investorer ved at give dem adgang til fonde af institutionel kvalitet. Alle rabatter, som vi kan forhandles os til, tilfalder vores investorer, hvilket øger deres afkast.

Selected Investments

Selected Investments Equities

Dette er vores fond bestående af aktier. Porteføljekonstruktionen er implementeret omkring en kerne af fonde, som er relativt indeksnære, har lave omkostninger, og hvor forvalteren kan forventes at skabe et beskedent og stabilt merafkast over tid.

Denne allokering suppleres af såkaldte satellitter af fonde med mere udtalte afkastafvigelser fra det brede marked. Sidstnævnte fonde vil hver især ikke fungere lige så stabilt i forhold til markedet, men deres langsigtede afkastpotentiale er typisk mere attraktive.

Vi skaber med satellit-fondene en bred eksponering til forskellige investeringsstile/faktorer i aktiemarkedet, og vi har ikke nogen holdning til, om de forskellige investeringsstile skal implementeres via passive eller aktive fonde. Hvis vi ikke er i stand til at identificere en forvalter, der for en bestemt faktor kan forventes at skabe et merafkast efter omkostninger, vælger vi blot at implementere denne faktor med en passiv fond med lavere omkostninger.

Selected Investments Bonds

Dette er vores obligationsfond. Porteføljekonstruktionen er baseret på en række obligationsfonde, som giver en stor risikospredning. Fonden er speciel på flere måder, og derfor har den kunne levere fornuftige afkast i et marked, der ellers var meget udfordret.

Ved fondens start primo 2020 var renterne historisk lave, og vi ønskede ikke at eksponere vores investorer til rentestigninger, der kunne medføre store tab. Siden etableringen er renterne steget voldsomt, og vi har nu omlagt fonden til at påtage sig moderat renterisiko, hvilket samtidig har forbedret dens afkastpotentiale.

Porteføljen i fonden giver en stor spredning på tværs af danske realkreditobligationer, EM statsobligationer, Investment Grade erhvervsobligationer, High Yield erhvervsobligationer samt en fond med Collateralized Loan Obligations.

Vil du høre mere om vores investeringsrådgivning?
Ønsker du en dialog om optimering af din formue og investeringer? Så udfyld formularen nedenfor, og du vil blive kontaktet af en af vores erfarne rådgivere.
Phone

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Selected Investments

Martin Gottlob

Bestyrelsesformand i Investeringsforeningen Selected Investments

Selvstændig konsulent

Nuværende bestyrelsesmedlem i Fondsmæglerselskabet Petersen & Partners Investment Management og Investeringsforeningen IA Invest

Peter Løchte Jørgensen

Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Selected Investments

Professor i økonomi ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Nuværende bestyrelsesformand i Auriga Industries A/S, AUFF Invest P/S, AUFF Invest Forum P/S, Kapitalforeningen Carlsbergfondet og Parkkollegierne A/S

Malene Ehrenskjöld

Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Selected Investments

Professionelt bestyrelsesmedlem og uafhængig konsulent med fokus på governance og compliance

Nuværende bestyrelsesmedlem i Nord.investments A/S

Information

Investorinformation

Rapporter

Fondsbørsmeddelelser

Her offentliggør vi løbende alle fondsbørsmeddelelser, der sendes til Nasdaq OMX.

Nyeste

Værd at vide

Sådan investerer du i Selected Investments

Investeringer i Selected Investments’ to afdelinger kan gøres på to måder:

Du kan selv foretage handlen i din netbank. Når du er inde i din netbank, skal du enten søge på afdelingens navn eller fondskode: Selected Investments Equities med fondskoden DK0061150398 eller Selected Investments Bonds med fondskoden DK0061150208. Herefter er du klar til at foretage din handel.

Du kan kontakte foreningens investeringsrådgiver på telefon +45 88 88 82 06 og få hjælp eller rådgivning til din investering i Selected Investments. 

Vi anbefaler altid, at du opsøger rådgivning, før du investerer. Her er det blandt andet vigtigt at få fastlagt, hvilken risikoprofil du har.

Omkostninger

Omkostninger ved Selected Investments er betydeligt lavere end hos traditionelle aktivt-forvaltede investeringsløsninger.

Omkostningerne reduceres, fordi vi sammen, via Selected Investments, kan optimere løsning og vilkår. Gennem stordrift opnår vi aftaler med kapitalforvaltere og banker, som er markant lavere, end hvad du ellers ville kunne opnå på egen hånd. Det giver lavere omkostninger for dig til blandt andet kapitalforvaltning, depotgebyrer, valutaveksling og handelsomkostninger.

Brugen af både aktiv og passiv forvaltning bidrager også til de lave omkostninger. På områder hvor vi ikke mener, at aktiv forvaltning skaber værdi, bruger vi passiv forvaltning (ETF’ere), som er meget omkostningseffektiv.

En typisk sammensætning af en balanceret portefølje i Selected Investments ligger under 1% i samlede omkostninger. Dette inkluderer alle omkostninger, herunder indtræden, udtræden, overvågning, omlægninger, skift af forvaltere, depotomkostninger med videre.

Om Selected Advice

kontakt@selectedgroup.dk | +45 88 88 82 06

Events

Nyheder og viden

Team

Information

Politikker

Kontaktinformation

Finanstilsynet

Ydelser

Investeringsrådgivning

Alternativ investering

Aktier og obligationer

Prøv porteføljeberegner

Selected Group

Selected Alternatives